A Barcelona Green Bites t’ajudem perquè facis de la teva visita a Barcelona una experiència memorable i única, gaudint de vivències irrepetibles gràcies als impactes positius que generes en la destinació amb el teu viatge.

La nostra prioritat és que gaudeixis d’una experiència urbana autèntica respectant la cultura, la societat local i el medi ambient. No volem que expliquis el que has vist, sinó el que has viscut!

Volem ser un agent del canvi, i que tu viatger, ens acompanyis en aquest camí. Per a aconseguir-ho, t’animem a viatjar de manera més conscient seguint les següents pautes del MANIFEST DEL VIATGER RESPONSABLE (de Intermundial i RTI), i així augmentar el valor de la teva experiència.

 

✓ PLANIFICA EL TEU VIATGE
Sigues conscient dels riscos que suposa viatjar i pren les precaucions necessàries.
Investiga, quan estiguis planificant el teu viatge, les característiques de la destinació Barcelona i pren les mesures necessàries per a tenir al dia tota la documentació, assegurances de viatge. A més, segueix en tot moment les recomanacions de les autoritats locals, sobretot en cas d’emergències. Comprova la procedència dels productes que consumeixes per a evitar qualsevol risc.

 

✓ CONSUMEIX PRODUCTES LOCALS
Fomenta el desenvolupament local de la destinació consumint productes i serveis locals.

Dóna suport a l’emprenedoria local consumint productes o serveis que es produeixin en la destinació i els beneficis directes de la qual i indirectes siguin repartits transversalment i afavoreixin als grups més vulnerables. Així mateix, quan adquireixis qualsevol bé o servei, compra només el que realment necessitis i fes-ho a un preu just per a no desestabilitzar l’economia local ni les condicions de vida dels propietaris o empleats dels negocis locals.

 

✓ APRÈN NOUS COSTUMS
Comparteix i aprèn sobre la teva comunitat d’acollida, respectant els seus valors i tradicions.

Aprèn, sempre que sigui possible, sobre els aspectes culturals de la destinació que visites (costums, gastronomia, idiomes o dialectes, tradicions, patrimoni…). Així mateix, assegura’t de conèixer les seves normes socials per a evitar comportaments que puguin resultar ofensius o humiliants per a la teva comunitat d’acolliment. De la mateixa manera, sé un exemple de tolerància creant oportunitats d’aprenentatge mutu amb els locals i altres viatgers, evitant situacions conflictives o indesitjades.

 

✓ PROTEGEIX ELS ECOSISTEMES
Contribueix a la conservació, protecció i regeneració dels ecosistemes aquàtics i terrestres de la destinació.

Gaudeix només de productes, serveis i experiències que garanteixin l’explotació sostenible dels recursos aquàtics i terrestres de la destinació i que respectin l’hàbitat natural de la fauna i flora autòctona o forana, evitant el maltractament animal o la destrucció de l’entorn. D’igual manera, adopta una conducta responsable, evitant la generació de residus, i col·labora amb els programes de sanejament i neteja realitzats a la destinació per a evitar la deterioració d’espais naturals i mantenir la biodiversitat.

 

✓ RESPECTA LA DIVERSITAT
Respecta la diversitat i no fomentis o participis en activitats discriminatòries.

Afavoreix l’eliminació de barreres que limitin la integració de les persones per motius de gènere, origen, religió, orientació sexual, situació econòmica o una altra condició; evitant llenguatges sexistes, comentaris ofensius o l’ús d’etiquetes que contribueixin a estereotipar negativament a aquests col·lectius. Igualment, facilita l’accés i la igualtat d’oportunitats a aquells que tinguin necessitats diferents en qüestions de mobilitat i comunicació, respectant els espais o serveis destinats per al seu ús.

 

✓ MINIMITZA EL TEU IMPACTE
Consumeix de manera responsable i participa en la gestió sostenible dels recursos.

Tria productes, serveis o experiències que garanteixin la gestió i l’ús intel·ligent i eficient dels recursos hídrics i energètics, consumint els que generin menor impacte en el mitjà i puguin ser reciclables o reutilitzables. Evita el consum excessiu o malbaratador de l’aigua i opta, sempre que puguis, per transports amb reduïdes o nul·les emissions contaminants. Igualment, calcula la teva petjada de carboni i compensa-la en la mesura que sigui possible.

 

✓ AFAVOREIX LA SOSTENIBILITAT DEL PATRIMONI
Afavoreix la sostenibilitat del patrimoni i de les infraestructures de la destinació.

Presta especial atenció a reconèixer com està gestionat la destinació i les infraestructures que el componen (edificis, transports, habitatges, espais públics…) perquè la teva visita no suposi una alteració en la vida local. A més, contribueix a la conservació dels atractius turístics, respectant les normes i els accessos dissenyats per a la seva preservació i protecció.

 

✓ POTÈNCIA LA RECERCA, DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ (I+D+i)
Tria productes, serveis o experiències que potenciïn la sostenibilitat de la destinació a través de l’I+D+i.

Prioritza aquells productes, serveis o experiències que, sempre que sigui possible, incorporin noves tecnologies i mètodes innovadors que contribueixin a la sostenibilitat de la destinació a través de l’estalvi o millor ús dels recursos, la informació o la capacitat de comunicació.

 

✓ FOMENTA EL TREBALL JUST
Fomenta condicions laborals dignes i justes que respectin els drets dels treballadors.

Verifica que els productes o serveis que consumeixes s’han produït en condicions laborals dignes i justes que integrin a la població local o en risc d’exclusió social i que evitin l’explotació sexual o infantil, el maltractament animal o la insalubritat, entre altres. D’igual manera, tracta de manera respectuosa a tots els treballadors, tant els de les empreses de la destinació al qual viatges com els de la teva pròpia comunitat.

 

I el més important, gaudeix de la teva experiència!