Avís Legal

Barcelona Green Bites – Instinto Viajero, proveït amb NIF/CIF: J66234394, direcció C/ Padilla, 365. PB3 (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet de www.barcelonagreenbites.com

Amb els límits establerts en la llei, Barcelona Green Bites no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a Barcelona Green Bites ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de Barcelona Green Bites pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Barcelona Green Bites no pot controlar. Per tant, Barcelona Green Bites no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Barcelona Green Bites o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Barcelona Green Bites.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Barcelona Green Bites ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Barcelona Green Bites amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a Barcelona Green Bites o en l’adreça hola@barcelonagreenbites.com.